Visa allastudier.se som: Mobil

ACT – 5 dagar

HumaNova
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Göteborg, Lund, Stockholm
Blandad
Heltid
Icke studiemedelsberättigad
Kommande starter
Göteborg
Löpande 
Lund
Löpande 
Stockholm
Löpande 
HumaNova

ACT – 5 dagar

Kurs i ACT – 5 dagar. Fem dagars fördjupning i ACT som metod leder till att du efter genomförd utbildning ska kunna lägga till fundamentala ACT-principer i ditt arbete med klienter.

Vad är ACT?
ACT, Acceptance and Commitment Therapy, har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma. ACT kallas ofta den tredje vågens KBT. Det är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT) med en viktig skillnad – ACT fokuserar på att det finns ett val i alla situationer. KBT reflekterar mer över känslor och tankar samt hur de samverkar och påverkar beteendet/valet.

ACT – balans mellan acceptans och förändring
Målet med ACT är att patienten ska få möjlighet att skapa ett mer meningsfullt liv genom att acceptera livet precis som det är – med sorgen, smärtan och känslan av otillräcklighet. ACT lyfter fram balansen mellan:

 • acceptans och förändring
 • inre perspektivtagande/mindfulness och aktiv handling.

ACT handlar inte om att förändra tankar och känslor till att bli mer ”positiva”. Istället handlar ACT om att bli medveten om tankar, känslor och minnen. Att på ett inre plan förstå vad som styr vårt agerande och våra val

Utbildningens innehåll
Utöver ett värde att vara en psykologisk behandlingsform är ACT även en förändringsmetod, en livshållning som leder i riktning mot meningsfullhet. ACT erbjuder verktyg som fungerar både på det inre och det yttre planet. Under fem dagar kommer vi att belysa dessa olika användningsområden: 

 • En annorlunda terapiform 
 • Ett sätt att främja förändring 
 • Meningsfulla handlingsbeslut 
 • Livshållning i vardagen 

Kursen förenar teori och praktik. Stort utrymme ges till lärande i självupplevelsens form, genom övningar får du själv pröva på verktyg, tekniker och metaforer inom ACT.

Utbildningen innehåller:  

 • Begrepp i Relational Frame Theory 
 • ACT-hexagonens kärnprocesser 
 • Arbete med livsvärden/värderad riktning 
 • Fallkonceptualisering
 • Metoduppläggning 
 • Fokuserad ACT 

Syfte
Utbildningen ger en fördjupning i ACT som metod. Efter genomförd utbildning ska du kunna lägga till fundamentala ACT-principer i ditt arbete med klienter.

Förkunskaper

Kursen är en grundkurs och kräver ingen förkunskap.

HumaNova Facebook

HumaNova

HumaNova

HumaNova utbildning AB är Nordens största fristående utbildningsorganisation inom personligt och organisatoriskt växande. Vi utbildar Nordens ledande samtalsterapeuter, parterapeuter, coacher och organisationskonsulter. HumaNova grundades 1996 och finns idag i Stockholm, Göteborg och Lund. UtbildningarHuvuddelen av HumaNovas verksamhet består av följande...


Läs mer om HumaNova och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om ACT – 5 dagar
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

HumaNova

Klostergatan 9, 3 tr
222 22 LUND


Gör en intresseanmälan

För att beställa information om ACT – 5 dagar, fyll i följande uppgifter: