Visa allastudier.se som: Mobil

Lönespecialist med systeminriktning

Iterum verksamhets- och individutveckling AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
400 yh-poäng
Heltid

Lönespecialist med systeminriktning

Lönespecialist med systeminriktning

Som lönespecialist har du en konsultativ roll och arbetar med löpande lönehantering, tolka och hanterar avtal. Yrkesrollen återfinns både i det privata näringslivet och i offentlig verksamhet. Genom systemorienteringen kan du vara kopplingen mellan lönefunktionen och de digitala processerna.

Vår utbildning tillgodoser ett växande behov av specialistkompetens inom lön- och systemförvaltningsområdet, i både små och stora organisationer. Vi ger dig förutsättningar för att vara bäst förberedd i den moderna yrkesrollen då vår utbildning ger både specialistkunskaper inom lön, ekonomi- och personalområdet samt goda kunskaper att verka i systemrollen. Att leda projekt, utveckla systemflödet i verksamheten, planera och kvalitetssäkra system utifrån olika perspektiv är också viktigt delar för att du ska vara stark i din yrkesroll. Vi förbereder dig att kunna möta framtidens teknikutveckling och krav på effektivisering.

Förkunskaper

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du dels uppfylla de grundläggande behörighetskraven som gäller för alla utbildningar inom yrkeshögskolan, dels uppfylla kraven på den behörighet som gäller för den specifika utbildningen du vill söka.

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du minst ha:

  • Gymnasieexamen eller motsvarande
  • Tillräckliga kunskaper i svenska

Sådant som anses motsvara gymnasieexamen kan vara att du har läst på folkhögskola eller gått i utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodgöra dig utbildningen. 

För att vara behörig till utbildningarna Lönespecialist/Lönespecialist med systeminriktning ska du förutom att uppfylla den grundläggande behörigheten även ha godkända betyg i följande gymnasiekurser:

  • Matematik 2 (alternativt B)
  • Företagsekonomi 2 (alternativt B eller Småföretagande B)
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (alternativt B)
  • Engelska 6 (alternativt B)

Med godkänt betyg avses betyg E (alternativt Godkänt)

Iterum verksamhets- och individutveckling AB

På Iterum kan du läsa till redovisningsekonom och lönespecialist på distans inom ramen för yrkeshögskolan. Efterfrågan på dessa yrkesroller är stor. Nio av tio av våra studerande har arbete inom sina yrkesområden ett halvår efter examen. Iterum är en personalägd...


Läs mer om Iterum verksamhets- och individutveckling AB och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Iterum verksamhets- och individutveckling ABRecensioner

Det finns inga recensioner för Lönespecialist med systeminriktning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön