Visa allastudier.se som: Mobil

Chef- och ledarskap i socialt arbete

Jönköping University
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14
jönköping utbildning universitet

Chef- och ledarskap i socialt arbete

Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sina kunskaper och chef- och ledarskap i det sociala arbetet. I kursen ges möjlighet att analysera och kritiskt bearbeta sin egen chefs- och ledarskapsroll och funktion. Vidare behandlas ledarskapets påverkan på organisations- och verksamhetsutveckling.Kursen ges på halvfart med föreläsningar och seminarier som är förlagda till campus samt webbaserade uppgifter via vår lär-plattform Pingpong.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 150 hp inom socionomprogrammet och genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Chef- och ledarskap i socialt arbete
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Chef- och ledarskap i socialt arbete, fyll i följande uppgifter: