Visa allastudier.se som: Mobil

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Teori för grupper: delgrupper, sidoklasser och Lagranges sats, kvotgrupper, isomorfier och homomorfier, struktursatsen för abelska grupper, klassifikation av isomorfiklasser av grupper av låg ordning, Sylows satsTeori för ringar: karakteristik, integritetsområden, polynomringar, ideal och kvotringar, ringhomomorfier, isomorfisatserna, primideal och maximalideal, euklidiska områden, Gaussiska heltalTeori för kroppar: kroppsutvidgningar, ändliga kroppar och talkroppar Kryptografi: Symmetriska krypton (hemliga nycklar) och asymmetriska krypton (öppna nycklar), Revest-Shamir-Adelman (RSA)-krypto. Kodning för felkontroll: Cykliska koder och BCH-koder, perfekta koder, kodning och avkodning.Ett till omfattningen mindre projekt skall genomföras individuellt.

Förkunskaper

Varit registrerad på kurser i matematik 60 hp, varav minst 45 hp godkända, inkl MAGA04 Linjär algebra, 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet