Visa allastudier.se som: Mobil

Arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier inklusive examensarbete

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier inklusive examensarbete

Delkurs 1: Arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier 7,5 hpDelkursen innehåller studier av centrala arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier. Studenten orienterar sig inom aktuell nationell och internationell forskning samt övar sig i att söka efter relevanta forskningsresultat i nationella och internationella databaser. Delkursens innehåll ansluter till traditioner och frågeställningar inom till exempel arbetspsykologi, arbetssociologi, genusvetenskap samt arbetslivets ekonomi och teknik. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självstudier. Delkurs 2: Arbetsvetenskaplig metod med inriktning på bearbetning och analys 7,5 hp Delkursen består av studier av etablerade vetenskapliga undersökningsmetoder gällande både kvantitativa och kvalitativa ansatser, samt övningar i användandet av några av dem. Särskild vikt läggs vid att bearbeta och analysera kvantitativa data med hjälp av olika statistiska beräkningar, samt att bearbeta och analysera kvalitativa data med hjälp av befintliga teorier och teorigenerering på empirisk grund. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självstudier.Delkurs 3: Examensarbete i arbetsvetenskap 15 hpDelkursen består av att studenten, individuellt eller i grupper om två, under handledning planerar och genomför de undersökande och författande moment som ingår i arbetet med en vetenskaplig uppsats. Studenten omsätter en arbetsvetenskaplig frågeställning till en faktisk undersökning och redovisar den enligt regler för vetenskapliga uppsatser. Utöver det ska studenten delta vid seminarier och där försvara den egna uppsatsen samt opponera på en annan students/studentgrupps uppsats. Undervisningen sker i form av handledning och självstudier. Handledning erbjuds bara under den tid delkursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

Kurserna AVGA30 Arbetsvetenskap 30 hp och AVGB41 Arbetsvetenskap personalinriktning 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier inklusive examensarbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön