Visa allastudier.se som: Mobil

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv

Vilka förutsättningar krävs för att liv skall kunna skapas och fortleva? Detta är en fråga som på ett lättfattligt sätt kommer att belysas under kursens gång med hjälp av en syntes baserad på astronomi, fysik, geologi, biologi, kemi - en syntes som ger ett perspektiv på vår egen plats i tillvaron.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet