Visa allastudier.se som: Mobil

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans, Karlstad
7.5 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Karlstad
Höst 2021
2021-04-14

Distans
Höst 2021
2021-04-14

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D

De olika momenten i kursen behandlas i form av föreläsningar, övningar, laborationer och redovisningar. Laborationerna och redovisningarna är obligatoriska. I kursens teoretiska del ingår fördjupande studier med följande huvudmoment:- Orientering av analytiska separationsprocesser från ett regulatoriskt perspektiv.- Fördjupad modern analytisk separationsteori.- Olika vätskekromatografiska varianter som omvändfas kromatografi, polarfas kromatografi, hydrofil interaktionskromatografi, jonparskromatografi och kiral separation av optiska isomerer.- Moderna kromatografiska matriser som pH-stabila faser, semi-porösa faser, monoliter.- Olika trender inom separationsprocesser: Gröna moderna kromatografiska tekniker, överkritisk fluidkromatografi, miniatyrisering samt separationer vid högt tryck.- Orientering i empirisk och mekanistisk modellering av separations processer.- Validering av kemiska analysmetoder.- Provupparbetning av analyskomponenter/läkemedel ur olika provmatriser/beredningsformer. - Detektionsprinciper som bygger på molekylspektroskopi och masspektrometri.I den laborativa delen appliceras de teoretiska momenten på en given uppgift som studenten erhåller i början av kursen och som redovisas individuellt innan laborationen på börjas. Denna uppgift kommer ha fokus på kvalitetskontroll av läkemedel. Deltagarna förväntas att självständigt planera och skriva ihop laborationskompendiet som skall godkännas innan laborationens start. Studenten skall sedan presentera den utförda laborationens resultat såväl muntligt som skriftligt; förutom analysrapporten skall studenten även ha utfört och redovisat en riskbedömning samt tagit hänsyn till kvalitetskrav, tidskrav samt miljökrav utifrån ett industriellt-farmaceutiskt perspektiv.

Förkunskaper

Registrerad på civilingenjörsprogrammet, inriktning kemiteknik, vid Karlstads universitet, med minst 90 hp godkända inom programmet eller registrerad på minst 90 hp kemi, varav 75 hp med minst 7,5 hp i analytisk kemi godkända. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: