Visa allastudier.se som: Mobil

Barns utveckling och lärande i förskolan

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Heltid

Barns utveckling och lärande i förskolan

Kursens syfte är att ge en introduktion till kunskapsområdet barns utveckling och lärande samt utveckla kunskaper, värderingar och förhållningssätt inför mötet med barn i olika situationer och miljöer. I kursen behandlas följande innehåll: - Introduktion till teorier om barns utveckling och lärande.- Olika pedagogiska förhållningssätt i förskolan.- Grundläggande principer om barns rättigheter.- Mångfald och variation i en inkluderande förskola.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller B.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet