Visa allastudier.se som: Mobil

Beskattningsrätt I

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid

Beskattningsrätt I

Beskattningsrätt I är det intressanta valet för dig som vill ha en grundlig och nyttig utbildning inom beskattningsrätten. Kursens målsättning är att ge:- kunskaper om gällande regler inom person- och företagsbeskattningen- kunskaper om skatteförfarandet- kunskaper om sociala avgifter samt om inbetalning av skatt- kunskaper om mervärdesskattelagstiftningen- inblick i samspelet mellan civilrättsliga och skatterättsliga regler.Tyngdpunkten är lagd på företagsbeskattning. Kursen är kompetensgivande inom Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov samt obligatorisk för den som avser söka magisterprogrammet Skatterätt och ekonomi, 60 hp.Kursen är överlappande med Skatterätt med fastighetsinriktning, 15 hp.

Förkunskaper

RVGA02 Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller RVGA01 Juridisk översiktskurs 15 hp eller RVGA11 Rättskunskap I 15 hp.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet