Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Botanik

Kursen behandlar växters form, funktion, evolution och släktskap ur ett ekologiskt perspektiv. Växters behov av resurser, deras reaktion på förändringar av miljöfaktorer, växthormonernas funktion och energiomvandling i fotosyntesen tas upp genom föreläsningar och seminarier. Dessutom behandlar kursen svampars, algers och växters systematiska indelning och morfologi. Deras yttre och inre byggnad beskrivs med utgångspunkt från dess funktion och betydelse för systematisk klassifikation. Olika typer av livscykler och reproduktionssystem studeras. Morfologi hos grupper av svampar, alger och växter belyses genom preparat- och mikroskopstudier. I kursen ingår ett långtidsförsök som pågår under flera veckor för att belysa viktiga processer i växternas liv. Studenterna ges möjlighet att göra praktiska försök om växternas fotosyntes och att studera celltyper och vävnader i mikroskoppreparat för att förbereda sig inför duggor.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet, samt Matematik C/3b/3c, Biologi A/1 och Kemi A/1. Motsvarandebedömning kan göras.