Visa allastudier.se som: Mobil

Den lärande eleven - ämneslärare

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Den lärande eleven - ämneslärare

Kursens syfte är att skapa förståelse för hur läraren kan bidra till elevers lärande och kunskapsbildning och för faktorer som möjliggör och hindrar lärande. I kursen problematiseras och analyseras kunskaper om ungdomars och vuxnas lärande utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Elevernas lärande sätts i relation till sociala och kulturella faktorer som påverkar undervisning och lärande.

Förkunskaper

Minst 60hp ämnesstudier inom Ämneslärarprogrammet.