Visa allastudier.se som: Mobil

Den nya politiska historien

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Den nya politiska historien

I denna kurs behandlas hur den nya politiska historien vuxit fram som ett forskningsfält och formats i mötet med andra discipliner. Till skillnad från äldre politisk historia, som i huvudsak intresserat sig för den parlamentariska arenan och "stora män" i historien, fokuserar den nya politiska historien politik i ett bredare perspektiv. Politik förekommer överallt och i olika former. Det är detta som den nya politiska historien undersöker och försöker förstå, genom tvärvetenskapliga perspektiv och angreppssätt. Den tvärvetenskapliga karaktären hos den nya politiska historien belyses och sätts in i sitt historiografiska sammanhang. Olika perspektiv och metodologiska ansatser i den nya politiska historien behandlas i kursen. I kursen ingår att studenten självständigt tillämpar något perspektiv och/eller metodologisk ansats i den nya politiska historien genom författandet av ett mindre, historievetenskapligt självständigt arbete. Inom ramen för kursen erbjuds studenten möjlighet att förvärva perspektiv och metodologiska kunskaper som kan användas för olika typer av fördjupningar och kommande vetenskapliga undersökningar.

Förkunskaper

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde historia, statsvetenskap, sociologi, socialt arbete, kulturgeografi, kulturstudier, idéhistoria, religion, etnologi, antropologi eller motsvarande. Gymnasiets Svenska kurs B/3 eller Svenska som andra språk kurs B/3 samt Engelska kurs A/6 eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet