Visa allastudier.se som: Mobil

Det mångfacetterade kulturarvet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Det mångfacetterade kulturarvet

Vill du göra något annorlunda i vår? Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med utställningar, information, bildning, historia och kulturfrågor. Vi erbjuder en kurs som fokuserar på hur kulturarv konstrueras och gestaltas ur ett historiskt perspektiv men också hur det kan användas idag. Du undersöker och lär dig om kulturarv och de miljöer där det finns, används och sprids. Flera studiebesök ingår. Du har i kursen stora möjligheter att fördjupa dig i ett ämne med kulturarvsanknytning som särskilt intresserar dig, exempelvis genusvetenskap, religion, litteratur, film, konst och teatervetenskap. Kursen har ett mångvetenskapligt perspektiv och består av två delkurser, Kulturarvets idévärld (7,5 hp) och Kulturarvsmiljöer (7,5 hp). Kursen ingår i ett masterprogram men kan också med fördel läsas fristående och passar bra som kompetensutvecklingskurs. Både historiker och kulturarvsforskare undervisar i kursen. Efter utbildning finns arbetsgivare hos myndigheter, kommuner, museer, bildningsorganisationer, stiftelser och företag. Läs studentintervju här(https://www.kau.se/historia/om-amnet/jenny-mostrom-kursen-det-mangfacetterade-kulturarvet)

Förkunskaper

Områdesbehörighet A1 (Historia 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller områdesbehörighet 1 (Historia A, Samhällskunskap A).

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet