Visa allastudier.se som: Mobil

Energi- och miljöoptimering

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Energi- och miljöoptimering

Kursen behandlar metoder för att energi- och miljömässigt optimera tekniska system, d.v.s att systematiskt ta fram den bästa möjliga lösningen givet vissa förutsättningar och ett visst mål. Det kan till exempel handla om att utforma energisystem så att de är energi- och kostnadseffektiva samtidigt som deras negativa miljöpåverkan görs så liten som möjligt. Exempel på system där metoderna kan tillämpas är fjärrvärmenät, avfalls- och återvinningssystem, processindustri, kraftvärmeanläggningar och reningstekniska anläggningar samt nationella och internationella energidistributionssystem. Metoderna innefattar bl.a. användning av linjärprogrammering för kombinerad energi- och miljömässig optimering samt olika metoder för energieffektivisering.

Förkunskaper

För programstudenter: Studenter som är antagna till Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik (TGHEM) och har godkända studier omfattande minst 120 hp eller Civilingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik (TACBR-ENMI/INEN) och har godkända studier omfattande minst 150 hp eller som är antagna till Påbyggnadsprogrammet i energi- och miljöteknik mot Civilingenjörsexamen (TAMEM) är behöriga.För studenter som läser fristående kurs: Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt godkända högskolestudier motsvarande minst 60 hp, minst 7,5 hp klassisk termodynamik, minst 15 hp inom området energiteknik och minst 15 hp inom matematik eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet