Visa allastudier.se som: Mobil

Energisystem: exergianalys och pinchoptimering

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
10 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Energisystem: exergianalys och pinchoptimering

Kursen innehåller teorin för och tillämpningar av viktiga metoder för att energi- och miljömässigt optimera tekniska system, d v s att systematiskt ta fram den bästa möjliga lösningen givet vissa förutsättningar och ett visst mål. Exempel på system där metoderna kan tillämpas är fjärrvärmenät, avfalls- och återvinningssystem, processindustri, kraftvärmeanläggningar och reningstekniska anläggningar samt nationella och internationella energidistributionssystem.Kursen består av två delmoment.Delmoment 1 (6 hp): Termodynamiska metoder för energieffektivisering, entropiproduktionsminimering och exergianalys. Allmänna definitionen av exergi, dött tillstånd (Dead State), termodynamisk jämvikt, referenstillstånd, utvidgat system och näromgivning, entropiproduktion i gränsyta, entropi-, energi- och exergibalansekvationer för slutna och öppna system, verkligt arbete, nyttigt arbete, omgivningsarbete och exergi som tillståndsfunktion. Ekvationerna för energiinnehåll och exergiändring för slutet system, öppet system med stationärt flöde samt för värmeexergi i Carnotmodellen. Exergiförluster och exergiverkningsgrader (Second Law Efficiency) för tekniska processer samt cykler. Exergianalys för blandnings- och separationsprocesser såsom avsaltning och koldioxidavskiljning. Exergianalys för förbränningsprocesser.Delmoment 2 (4 hp): Grundläggande begrepp såsom pinchtemperatur, minimala behoven av extern värmning och kylning, kompositkurvor och GCC (Grand Composite Curve) exemplifieras med hjälp av exempel från aktuella forskningsprojekt och från litteraturen. Exempel som illustrerar såväl design av ett helt nytt system som förslag till förbättringar av ett befintligt system. Undervisning sker i båda delmomenten i form av föreläsningar, övningar och handledning av en projektuppgift.

Förkunskaper

Gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andra språk kurs 3. Gymnasiets Engelska kurs 6. För programstudenter: 120 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik eller 150 hp inom Civilingenjörsprogrammet ienergi- och miljöteknik eller som är antagna till Påbyggnadsprogrammet i energi- och miljöteknik mot civilingenjörsexamenFör studenter som läser fristående kurs: Högskolestudier motsvarande 60 hp samt 7,5 hp klassisk termodynamik, 15 hp inom området energiteknik och 15 hp inom matematik. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Energisystem: exergianalys och pinchoptimering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön