Visa allastudier.se som: Mobil

Energitekniska system

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid

Energitekniska system

Vi omges av och ingår i energirelaterade system av olika storlek och slag. Exempel på sådana system är kroppen, vår föda, våra fastigheter och våra transporter. I kursen ingår en studie och ett projektarbete. I studien arbetar studenten enskilt och skall initiera, genomföra och diskutera en energirelaterat studie av ett system som studenten själv väljer. I projektarbetet skall studenterna arbeta i grupp med ett givet energirelaterat projekt där en av svårigheterna är att identifiera och värdera adekvat mätdata.

Förkunskaper

Ska ha varit registrerad på "Introduktion till energisystem" 7,5hp EMG111 och "Hållbar utveckling för ingenjörer" 7,5hp EMG121. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet