Visa allastudier.se som: Mobil

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Kursen introducerar grundläggande begrepp och teorier i centrala forskningsfält inom engelsk lingvistik. I kursen grundläggs förståelsen för engelska språkets struktur och användning, vilket också omfattar jämförelser med svenska och andra språk. Språkliga problem diskuteras och språkvetenskapliga begrepp och teorier tillämpas i praktiska analysövningar. Studenten introduceras till språkvetenskap som forskningsfält, vilket också omfattar fältets akademiska diskurs.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller B (områdesbehörighet A2 eller 2), eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet