Visa allastudier.se som: Mobil

Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning

Kursen fokuserar på språkutveckling och språkinlärning. I delkursen introduceras koncept och teorier som beskriver första- och andraspråksinlärning, jämförs de processer som ligger till grund för språkutveckling och språkinlärning samt diskuteras angränsande frågeställningar som rör studier av tvåspråkighet. Studenten fördjupar också sina teoretiska kunskaper inom språkvetenskapens många underfält. En viktig del av kursen går ut på att studenten ges möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper inom språkinlärning genom praktiska fältövningar.

Förkunskaper

ENGA32 Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier (7.5 hp) eller 30 hp inom huvudområdet engelska. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet