Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete för masterexamen i miljö- och energisystem

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Examensarbete för masterexamen i miljö- och energisystem

I en initieringsfas ska examensarbetets syfte, mål, metod och tidsplan skall godkännas av examinator, därefter tilldelas studenten handledare.I de fall två studenter samarbetar i ett större projekt skall individuella frågeställningar kunna identifieras vid projektets början. Studenterna lägger fram enskilda rapporter.Arbetet är självständigt och studenten skall driva, styra, genomföra och presentera frågeställningen. Studenten har ansvaret för processen och resultatet. Undervisningen sker genom handledning och seminarier.

Förkunskaper

Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng. Kurser inom miljö- och energisystem 165 hp varav minst 30 hp ska vara på G2F-nivå eller högre och ytterligare 30 hp på A1N-nivå eller högre. Motsvarandebedömning kan göras. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet