Visa allastudier.se som: Mobil

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Kursen vänder sig till nuvarande och framtida yrkesverksamma som vill vidga sin förståelse av familjen och hur den fungerar i en nordisk kontext. Lärare från psykologi, socialt arbete, genusvetenskap och sociologi ger sitt ämnes perspektiv på fenomenet familj. Studenterna får en historisk bakgrund till familjens nuvarande former i Norden, verktyg att förstå hur en familj fungerar och tar del av den senaste forskningen och teorier på området från respektive ämnesdisciplin. Fyra områden som särskilt uppmärksammas är föräldraskap, genus, lagstiftning och arbete med familjer. Även om kursen främst fokuserar på historik, forskning och teorier om familj, lägger den en grund för framtida arbete med familjer till exempel inom skola, socialtjänst och diakoni.

Förkunskaper

Grundläggande behörighetskrav.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet