Visa allastudier.se som: Mobil

Finita elementmetodens grunder

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad
Sista ansökan: 2019-10-14

Finita elementmetodens grunder

Kursen behandlar finita elementmetodens användning för hållfasthetsanalys. Spänningar och deformationer i kroppar med komplicerad form kan oftast inte beräknas med traditionell hållfasthetslära. Istället används finit elementmetod (FEM). Metoden bygger på att man delar in beräkningsmodellen i ett antal element där man vet de enskilda elementens styvhetsegenskaper. Genom att lägga ihop de olika elementens styvheter kan hela strukturens styvhet beräknas. Därefter går det att beräkna strukturens deformationer och spänningar. Metoden lämpar sig för programmering och ett stort antal kommersiella datorprogram finns på marknaden. Finit elementmetod är en matrisbaserad metod för strukturanalys. Kursen tar upp grunderna inom matrisstatik och numerisk analys enligt finit elementmetod. Kursen tar upp olika elementtyper och deras egenskaper. Teorin appliceras på enklare modeller som kan analyseras genom handräkning. Ett antal strukturer analyseras med FEM-program och resultatet jämförs sedan med analytiska beräkningar. Målet med kursen är att ge grundläggande förståelse för finita elementmetodens grunder. Efter genomgången kurs ska studenten kunna genomföra FEM-analys av enklare strukturer och tolka resultatet.

Förkunskaper

Maskinteknik 30 hp (där mekanik och hållfasthetslära skall ingå) samt matematik 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet