Visa allastudier.se som: Mobil

Folkhälsovetenskap praktik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid

Folkhälsovetenskap praktik

Praktikens uppläggning ska anpassas efter arbetsplatsens och studentens behov och förutsättningar. Studenten bör ta aktiv del i vanligt förekommande arbetsuppgifter i syfte att tillägna sig kunskaper inom ett eller flera av områdena handläggning, planerings- och utredningsarbete, informationsarbete samt dokumentation. Student och handledare upprättar tillsammans en plan för praktiken där ovanstående anvisningar beaktas. Studenten skall under praktiken beredas möjlighet att fullgöra praktikuppgift enligt särskilda anvisningar. Efter slutförd praktik genomför studenten ett självständigt arbete där praktikerfarenheten kopplas till teoretiska kunskaper inom folkhälsovetenskap. Totalt 13 hp av kursens innehåll är praktik och 2 hp omfattar teoretisk inlämningsuppgift.Kursens undervisningsformer består av att studentens praktikarbete inleds med en introduktion till arbetsplasten samt av fortlöpande handledningssamtal.

Förkunskaper

Särskild behörighet30 hp inom VAMAS-programmet eller motsvarande.Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande samt Engelska 6 eller B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet