Visa allastudier.se som: Mobil

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Kursen börjar med en fördjupad diskussion om samhällsvetenskapliga metoders möjligheter och begränsningar i samhället. Därefter behandlas såväl kvantitativa som kvalitativa metoder med fokus på triangulering samt olika analys-, framställnings- och värderingstekniker. Studenten kommer under kursen att analysera både ett kvalitativt och kvantitativt insamlat datamaterial och tillämpa olika värderingstekniker.Kursens undervisningsformer består huvudsakligen av föreläsningar, tillämpningsövningar och seminarier.

Förkunskaper

SOGA01 Sociologi I 30 hp, SOGB01 Sociologi II 30 hp, SOGC01 Sociologi III 30 hp, SOAD10 och SOAD20 Sociologi IV, 15 hp.Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6 eller A.Motsvarande bedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet