Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi I

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Företagsekonomi I

Kursen är uppdelad i fem delkurser, Vad är företagsekonomi?, Grundläggande marknadsföring, Externredovisning, Ekonomistyrning och Organisation. Den ger insikter om grundläggande begrepp och teorier inom olika företagsekonomiska områden. Grundläggande marknadsföring betonar informationsbehovet om marknadens förutsättningar i en snabbt föränderlig omvärld. Produktutveckling, prissättning, företagens marknadskommunikation, affärsstrategier och marknadsplaner är viktiga kursinslag. Externredovisning ger en beskrivning av redovisningens roll och funktionssätt i en organisation. Där behandlas bl a också lagar och praxis för värdering av tillgångar och skulder samt rekonstruktion av kassaflöden utifrån redovisningen. Ekonomistyrning visar behovet av ekonomisk information för att styra organisationer och hur olika metoder för lönsamhetsbedömningar och ekonomisk planering kan användas för att ta fram relevant information. Organisation behandlar organisationsteorins utveckling med de strategiska managementskolorna med olika lednings- och organiseringsprinciper.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt gymnasiets Engelska 6 eller B, Matematik 3b eller 3c eller C, Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller A.

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön