Företagsekonomi I

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Företagsekonomi I

Kursen består av fem delkurser. Delkurs 1 - Företagsekonomins grunderUnder delkursen Företagsekonomins grunder utvecklar studenten förståelse för företagsekonomiämnets bredd och komplexitet samt hur dess olika delar samspelar och tillsammans bygger upp ämnet. Hållbarhet och jämställdhet introduceras i relation till företagsekonomiämnet. Delkurs 2 - Externredovisning IExternredovisning är den lagstadgade informationen till företagets externa intressenter. I delkursen Externredovisning I behandlas grundläggande begrepp, principer och den dubbla bokföringens teknik samt upprättandet av årsbokslut med tillämpning av god redovisningssed. Studenten ges möjlighet att bokföra och upprätta årsbokslut i bokföringsprogram.Delkurs 3 - Marknadsföring II delkursen Marknadsföring I diskuteras och förklaras grundläggande begrepp, modeller och teorier utifrån ett företagsperspektiv. I delkursen behandlas främst konsumentmarknadsföring och centrala områden är marknadsföringsprocessen, konsumentbeteende och marknadskommunikation. Hållbarhet och jämställdhet i förhållande till marknadsföring ingår i delkursen. Akademiskt skrivande, att arbeta i grupp, samt presentationsteknik introduceras. Delkurs 4 - Ekonomistyrning II delkursen Ekonomistyrning I behandlas grundläggande begrepp, modeller och metoder relaterade till styrning, analys- och kalkylmodeller, budgetering och prestationsmätning. Under delkursen relateras även ekonomistyrning till företags implementering av strategier, såsom marknads-, konkurrens-, och hållbarhetsstrategier.Delkurs 5 - OrganisationI delkursen Organisation behandlas grundläggande begrepp och teorier. Teorierna relateras till dagens organisationer och deras praktiska relevans betonas. Organisationer studeras utifrån flera perspektiv såsom struktur, kultur, styrning och jämställdhet. Studenten får fortsatt introduktion i akademiskt skrivande. Undervisningsformerna under kursen består av föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt gymnasiets Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Företagsekonomi I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön