Visa allastudier.se som: Mobil

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Karlstad

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Målet med kursen är att studenten skall fördjupa sig inom ämnet miljö- och energisystem inom de områden där ämnet bedriver forskning eller har forskningskompetens. Studenten skall efter genomförd kurs ha en förståelse för hur det kan vara att arbeta som forskare och/eller utvecklingsingenjör. Kursen ger tillfälle till fördjupad träning i problemlösning, projektarbete, informationssökning och presentationsteknik. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:- genomföra systematisk litteratursökning,- bygga upp och hantera en litteraturdatabas,- på ett vetenskapligt sätt hantera referenser i den egna texten, - utifrån en problemformulering självständigt formulera syfte, mål samt välja en lämplig metod för att lösa problemet,- presentera arbetet muntligt på ett tydligt och strukturerat sätt med relevanta hjälpmedel inom givna tidsramar,- inom valt ämnesområde vara delaktig i avdelningens pågående forskningsprojekt,- inom valt ämnesområde kunna kritisera och sammanfatta vetenskapliga artiklar.Kursen består av ett antal seminarier där studenterna under handledning kritiserar och sammanfattar vetenskapliga artiklar inom huvudområdet. Artiklarna är i huvudsak skrivna på engelska, samt ett enskilt projektarbete inom huvudområdet där studenten självständigt formulerar en uppgift som denne sedan bearbetar med ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet redovisas som ett konferensbidrag med muntlig presentation samt ett manuskript.Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar som hämtas från vetenskapliga databaser.Samtliga seminarier är examinerande. Den enskilde studenten bedöms och betygsätts på arbetet som helhet.

Förkunskaper

För att få påbörja kursen måste 60 hp vara avklarade inom huvudområdet, eller motsvarande

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Forsknings- och utvecklingsprojekt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön