Visa allastudier.se som: Mobil

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Kursen behandlar olika vetenskapsteoretiska perspektiv samt förmedlar såväl teoretiska som praktiska kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod.Kursen genomförs i samarbete med Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Undervisning/seminarier i denna kurs äger rum vid Karlstads universitet. Dessutom kommer någon distansteknik att användas.

Förkunskaper

Gymnasiets Svenska kurs B eller Svenska som andra språk kurs B samt Engelska kurs A eller motsvarande. Arbetsvetenskap 90 hp eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet