Visa allastudier.se som: Mobil

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Kursen består av två delkurser:Delkurs 1 - Forskningsmetod (7.5 hp)I delkursen tillägnar sig studenten kunskap om forskningsprocessens olika steg och metodproblem i samband med medie- och kommunikationsvetenskapliga undersökningar. I delkursen ges en introduktion till olika metoder med utgångspunkt i forskningsprocessens samtliga steg. Tyngdpunkten ligger på forskningsdesign och metoder för datainsamling och resultatpresentation, snarare än på analys. Etiska frågeställningar som är relevanta för forsknings- och utredningsarbete behandlas genomgående i delkursen. För att ge studenten möjlighet till praktisk tillämpning är delkursen övningsinriktad till sin karaktär.Delkurs 2 - Självständigt arbete (7.5 hp)I delkursen tränar studenten sin förmåga till självständigt vetenskapligt arbete genom att skriva en uppsats inom ett valt problemområde. Särskild tonvikt läggs vid forskningsdesign och metodtillämpning. Handledning erbjuds bara under den tid delkursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

Medie- och kommunikationsvetenskap1-30 hp

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet