Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Forskningspraktik: Engelsk litteraturvetenskap

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Forskningspraktik: Engelsk litteraturvetenskap

I denna kurs får studenten praktisk erfarenhet av forskning inom ett avgränsat fält i engelsk litteraturvetenskap. Studenten kommer att utgöra en del av ett pågående forskningsprojekt under ledning av forskare vid institutionen, där studentens arbete utgör ett reellt bidrag till projektet. Studenten erhåller under kursens gång en fördjupad kunskap och förståelse kring forskningsprocessen som helhet samt relevanta färdigheter och erfarenheter av engelsk litteraturvetenskaplig forskning. Studenten kommer att ha ett nära samarbete med institutionens egna forskare samt eventuellt med deras nationella och internationella samarbetspartners. De forskningsrelaterade uppgifter som behandlas under kursen kan till exempel vara projektplanering, litteraturöversikt, samt insamling, bearbetning och analys av forskningsdata. Uppgifternas innehåll och karaktär varierar beroende på vad som överenskommits mellan student och projektledare. Studenters deltagande i kursen villkoras därför av en sådan överenskommelse vid kursstart. Studentens bidrag till forskningsprojekten kommer att synliggöras vid publicering eller annan spridning av forskningsresultaten.

Förkunskaper

90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå och minst 7,5 hp på avancerad nivå inom något av huvudområdena Engelska, Svenska språket eller Lingvistik samt Engelska 6 eller B. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Forskningspraktik: Engelsk litteraturvetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön