Visa allastudier.se som: Mobil

Förskollärarprogram inom VAL-projektet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
120 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Förskollärarprogram inom VAL-projektet

Fria sökord: barn förskola förskolebarn förskollärare pedagogik

Förkunskaper

Behörighet för utbildning inom VAL regleras i särskild förordning SFS 2011:689.Behörig till VAL är den som:- saknar en examen som kan vara behörighetsgivande enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för legitimation som lärare eller förskollärare, och- har tidigare relevant utbildning och yrkeserfarenhet som lärare i sådan omfattning att behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare kan uppnås inom projektets totala ram max 120 högskolepoäng, samt- är verksam som lärare i skolväsendet eller medverkar i undervisningen i förskolan eller förskoleklassen.För den som vill komplettera med utbildning för att nå yrkeslärarexamen krävs vid Karlstads universitet också godkänd prövning i yrkesämnen enligt Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen samt minst 2 års lärarerfarenhet från gymnasieskolans kurser inom ramen för relevanta yrkesämnen.I SFS 2011:689 regleras i 17-18 § särskild förkortad utbildning för studenter som varit verksamma länge som lärare eller inom ramen för en anställning har medverkat i undervisningen i förskolan eller förskoleklassen i mer än åtta år. För dessa erbjuds en kortare lärarutbildning om 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna.Studenten äger fortsatt rätt att komplettera ämnesstudier eller förskolepedagogiska studier inom ramen för 120 hp.För att kunna bedöma om sökande har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen inom ramen för VAL får högskolan i ett enskilt fall besluta att sökanden ska utföra kompletterande prov eller andra uppgifter.

Examen & Intyg

Förskollärarexamen

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Förskollärarprogram inom VAL-projektet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön