Framtidens ledarskap

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Framtidens ledarskap

Denna kurs är för dig som är yrkesverksam och vill kompetensutvecklas (ej för dig som går våra grundutbildningsprogram).Kursen ingår i ISE-projektet på CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.ISE står för "Improving value creation through service education" och är ett projekt där CTF, i samverkan med företag och organisationer utvecklar och erbjuder skräddarsydda, flexibla kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Vill du veta mer om denna kurs, när den ges och hur du anmäler dig till kursen följ denna länk (här kan du också göra en intresseanmälan): https://www.kau.se/ctf/ise Du kan också läsa mer om projektet på ovanstående länk. Har du några frågor är du också välkommen att kontakta administratör Charlotta Andersson (charlotta.andersson@kau.se) Kursens mål är att ge studenten ökad kunskap om och förståelse av värdeskapande processer för kunder via olika metoder med fokus på kundresor. Detta görs i syfte att utveckla en verksamhet och bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om kommunikation och praktiska kommunikativa verktyg. Den kunskapen och de verktygen kommer sedan kopplas till studentens verksamhet för att öka förståelsen för hur värde kan skapas och förstärkas hos kunder, klienter och andra som verksamheten riktar sig till. Med utgångspunkt i teori och praktik samt studenternas egna erfarenheter genomförs tre workshoppar varvat med föreläsningar. Workshopparna har teman som observation och intervju som metod, kundresa som verktyg samt värdeskapande processer. Efter genomgången kurs har studenten stärkt sin teoretiska och praktiska förståelse för värdeskapandeprocesser i relation till kunder.Kursen kräver aktivt deltagande i skapandet av kursens innehåll genom att delta i diskussioner på seminarier och övriga lärandeaktiviteter under kursens gång. Diskussionsinnehållet i kursen bestäms delvis av studenterna och utgår från deras erfarenheter, frågor och utmaningar i sin verksamhet.Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande.Fördjupningsnivå: A1N (har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Avancerad nivå Behörighetskrav: 90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6 eller engelska A. Motsvarandebedömning kan göras.

Förkunskaper

90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Framtidens ledarskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön