Visa allastudier.se som: Mobil

Fysikalisk kemi B

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Fysikalisk kemi B

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer och ett projekt. Vissa avsnitt förväntas studenten tillgodogöra sig på egen hand, varför det är viktigt att studenten kan tillgodogöra sig engelskspråkig kurslitteratur. Viss undervisning kan ske i form av videoinspelningar.Kursen består av tre delar, som examineras var för sig; Teorikurs, laborationskurs och projekt. Teorikursen, motsvarande 5 hp, presenterar den grundläggande kemiska termodynamiken, som kopplas till jämviktsläran, både vad gäller fasjämvikter och elektrokemiska processer. Vidare behandlas de kvantmekaniska och spektroskopiska begreppen teoretiskt. Teorikursen lägger en teoretisk och beräkningsmässig grund för att studenten skall kunna nå kursmålen.Laborationskursen, motsvarande 1,5 hp, består av laborativa moment och bedrivs integrerat med teorikursen. Närvaro vid och aktivt deltagande i laborativa moment är obligatoriskt. För tillträde till ett enskilt laborationsmoment, krävs att det förberetts genom att momentets instruktioner och tillämpliga delar av kurslitteraturen genomlästs och bearbetats av studenten. Muntlig redovisning kan förekomma. För tillgodoräknande under innevarande termin måste samtliga rapporter och protokoll inlämnats och godkänts inom tre veckor efter avslutad kurs. Senare inlämnade rapporter och protokoll kommer att rättas i mån av tid, dock senast nästpåföljande termin. Om du väljer att läsa kursen som en distanskurs så gäller att du måste komma till Karlstads universitet för att praktiskt genomföra laborationer eller andra obligatoriska moment, de ligger koncentrerat vid så kallade "innedagar".. En tumregel är två innedagar per 7,5 hp, men det kan variera från kurs till kurs.

Förkunskaper

Antagen till civilingenjörsprogrammet, inriktning kemiteknik, vid Karlstads universitet eller 30 hp kemi genomgångna, varav 15 hp godkända.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet