Visa allastudier.se som: Mobil

Geografi med didaktisk inriktning 2

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Geografi med didaktisk inriktning 2

Delkurs 1: Hållbar utveckling, miljö och planering, 7,5 hpDelkursen tar upp grundläggande förutsättningar för miljöproblem och dess samhälleliga konsekvenser och lösningar. Olika förhållningssätt till hållbar utveckling samt FNs globala mål diskuteras i ett geografiskt perspektiv. Vidare ska delkursen behandla grunder i samhällsplanering och utifrån svenska exempel visa på tillämpningar i praktiken. Miljöfrågors tillämpning i skolmiljön undersöks och här lyfts särskilt barn och ungdomars perspektiv och delaktighet upp.Delkurs 2: Ett samhälle i förändring, 7,5hpDet moderna samhällets framväxt är resultatet av en lång politisk process. Delkursen syftar till att med utgångspunkt i aktuell politisk och ekonomisk geografisk teori behandla olika rumsliga processer av betydelse för att förstå samhällsutveckling fram till i dag. I detta beaktas skillnader mellan stad och land, lokalt och globalt samt grundläggande förutsättningar vad gäller demografi, mobilitet, människors försörjningsmöjligheter och relationen familjeliv och arbetsliv. I detta syftar delkursen till att ge blivande lärare goda kunskaper om människors rumsliga identiteter och livsvillkor såväl kulturellt, socialt som ekonomiskt. Utgångspunkten är Sverige som exempel för utblick mot världen.Delkurs 3: Landskap - lokalt och globalt, 7,5 hpDelkursen behandlar exempel på landskap, naturresurser och miljöförändringar genom ett antal fallstudier som belyser människans samspel med naturen utifrån ett problembaserat perspektiv. Skilda förutsättningar för människan i olika delar av världen fokuseras med syfte att analysera samspel mellan natur och samhälle från lokal till global skala, varvid bland annat intressekonflikter om naturresurser studeras. Till de aspekter som berörs hör politisk ekologi, naturgivna förutsättningar, miljöetiska perspektiv, samt genus- och klassperspektiv på landskap och landskapsförändringar. Delar av studierna genomförs i form av en exkursion med praktiska fältövningar.Delkurs 4: Att didaktisera geografi, 7,5 hp Delkursen behandlar geografiämnets utveckling och förändring med tonvikt på historiskt, nationellt och internationellt perspektiv på geografi som skolämne. Utifrån en läroplansteoretisk ansats prövas olika utbildningsfilosofier och didaktiska typologier som verktyg för att diskutera och analysera läromedel och innehållsval i undervisningen. Ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper tillämpas i mikroundervisning.Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för granskningen och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Förkunskaper

GEGL10 Geografi med didaktisk inriktning 1 15 hp eller GEGD10 Geografi med didaktisk inriktning 15 hp eller motsvarande 15 hp i Geografi.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Geografi med didaktisk inriktning 2

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön