Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsofrämjande arbete II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Hälsofrämjande arbete II

Kursen ges på halvfart, innehåller campusträffar med föreläsningar samt seminarier. Hälsofrämjande arbete II som har fokus på praktiskt hälsofrämjande arbete - kan företrädesvis läsas som en fortsättningskurs till Hälsofrämjande arbete I, som är mer teoretiskt inriktad. Innehållet i kursen består av:- Aktuella folkhälsoproblem på individ-, grupp- och samhällsnivå- Folkhälsopolitiska regler och styrdokument- Principer och strategier för hälsofrämjande arbete- Sociala- och hälsorelaterade förändringar - Arenor och målgrupper kopplat till hälsofrämjande arbete- Hälsofrämjande utvecklingsarbete utifrån aktuellt folkhälsoproblem- Modeller och teorier för tillämpning av långsiktigt hälsofrämjande arbete- Redovisning av ett hälsofrämjande utvecklingsarbete- Hållbar utveckling, etik och jämlikhet i hälsofrämjande arbete

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet