Visa allastudier.se som: Mobil

Hantering av komplexa miljörisker

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Hantering av komplexa miljörisker

Undervisningen på kursen sker genom föreläsningar, seminarier och övningar. Dessutom sker undervisningen i samband med att studenterna i grupp övar färdigheter i arbetet med aktuella frågeställningar inom miljöriskområdet, från problemformulering till färdig rapport. Studenten utvecklar sina färdigheter med stöd av lärarnas handledning till grupperna och förbereder sig inför arbetet med hemtentamen som examinerar samma färdigheter. Exkursionen ger överblick och aktuella exempel på såväl orsakssamband som hantering av miljörisker. Kursen innehåller - fördjupning inom naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska orsakssamband till aktuella miljörisker,- fördjupning inom tekniska åtgärder och samhälleliga strategier för att hantera komplexa miljörisker,- metod för arbete med ämnesaktuella frågeställningar samt- introduktion till analytiska ramverk inom miljövetenskap och riskhantering.

Förkunskaper

Varit registrerad på 30 hp inom miljövetenskap eller risk- och miljöstudier, varav 20 hp godkända. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet