Visa allastudier.se som: Mobil

Hantering av naturkatastrofer 2

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Hantering av naturkatastrofer 2

Kursen behandlar hur samhällen i olika delar av världen organiserar sig och systematiskt hanterar de olika hot- och riskbilder som finns för naturkatastrofer idag. Exempel på metoder som används för att minska skadeverkningarna, höja hanteringsförmågan och ökasäkerheten för individer eller viktiga samhällsfunktioner, studeras. Samhällets beredskap och skyddsarbete före, under och efter en inträffad händelse analyseras, liksom möjligheter och begränsningar med varningssystem och prognoser. Undervisningen sker på distans via en webbaserad lärplattform och i samband med två campusförlagda undervisningsträffar. Kursupplägg och arbetsformer bygger på ett problembaserat och flexibelt lärande. Den första campusträffen innehåller diskussionsövningar då studenternas förförståelse identifieras.

Förkunskaper

Godkänd kurs Hantering av naturkatastrofer 1, 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.