Visa allastudier.se som: Mobil

Historia som samhällsterapi och traumabearbetning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans

Historia som samhällsterapi och traumabearbetning

Kursen behandlar bearbetningsprocesser vid historiska trauman. Frågan om historieämnets moraliska implikationer kommer att beröras, utan att några givna svar ges om rätt eller fel, gott eller ont. Däremot belyses i vad mån historia kan fungera som ett instrument för bearbetning av kollektiva trauman. Att dra fram undanträngda minnen i ljuset och granska dem systematiskt, ökar det möjligheten att frigöra sig från det förflutnas demoni? Är det tvärtom så att en alltför stor fixering vid svunna tiders oförrätter försvårar fredlig samexistens mellan till exempel olika etniska grupper? År 2003 inrättade den svenska regeringen en särskild myndighet som kom att betecknas "Forum för levande historia". Det ursprungliga syftet var att sprida kunskap om omständigheter kring Förintelsen. Senare har även andra folkmord hamnat i blickpunkten. Här har en uttalat normativ målsättning funnits samt en strävan efter att stärka tolerans, mångfald och demokrati genom att i någon mening lära av det förgångna. Då Förintelsen får betraktas som ett sedan länge högprioriterat analysobjekt går inte kursen in på den närmare, om än att minnet av den i efterkrigstidens Tyskland berörs. Tyngdpunkten ligger istället på vissa andra, ännu till stora delar obearbetade trauman. Finland efter inbördeskriget 1918, Bosnien efter 1990-talets Balkankrig, Sydafrika efter apartheid samt Spanien efter Franco är några fall som tas upp. Ambitionen är att spegla erfarenheter som i skiftande grad och på olika sätt väckt tankar om sådant som ansvar, skuld, tystnad, aktivt eller passivt stöd åt förhatliga regimer, men också om möjligheten till att kunna bearbeta dem terapeutiskt. I vidare mening berörs även frågor om kollektiv minnesproduktion, ideologi och identitet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Historia som samhällsterapi och traumabearbetning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön