Visa allastudier.se som: Mobil

Idéhistoria II: Självständigt arbete I

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Idéhistoria II: Självständigt arbete I

Kursen mynnar ut i en mindre, självständig idéhistorisk uppsats, som skrivs utifrån ett väl avgränsat ämne och utifrån relevanta problemställningar, teorier och metoder. I seminarieform diskuteras hur man söker, använder, analyserar och tolkar källtexter och sekundärlitteratur samt vad som inom idéhistorien utmärker syfte och frågeställning, avgränsningsproblem, disposition, referensteknik, språklig framställning och akribi. Avslutningsvis får studenterna presentera och granska varandras uppsatser under ett ventileringsseminarium.Undervisningen består dels av föreläsningar, dels av återkommande obligatoriska seminarier, där studenterna redovisar sitt pågående arbete.

Förkunskaper

Idéhistoria 30 hp (G1N) varav 15 hp ska vara avklarade/godkända, samt KVGH21: Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner 7,5 hp (G1F). Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Idéhistoria II: Självständigt arbete I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön