Idrottsvetenskap II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Idrottsvetenskap II

Delkurs 1. Träningsfysiologi i teori och praktik relaterad till idrotts- och hälsoverksamhet, 7,5 hpI delkursen ingår såväl teoretiska som praktiska moment, bland annat utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR). Arbetsfysiologiska mätmetoder i samband med fysisk aktivitet behandlas i delkursen. I delkursen behandlas även ergonomi med fokus på hälsa och rörelsemönster med främsta syfte att förebygga skador.Delkursen integrerar även ett samhällsperspektiv kring förekomst av fysisk aktivitet hos barn och unga utifrån studier där fysisk aktivitet studerats i relation till hälsa. Fysisk aktivitet studeras här med betoning på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aspekter. Delkurs 2. Idrott, hälsa och coaching, 7,5 hpCoachande samtal studeras och diskuteras med utgångspunkt i teori och praktik. I delkursen studeras mångfaldsproblematiken i relation till idrottsrörelsens verksamhet och andra hälsofrämjande områden. Olika dopningspreparat och dess effekter diskuteras och relateras till både motions- och tävlingsidrott.Delkurs 3. Grundläggande forskningsmetodik, 7,5 hpDelkursen behandlar grunderna i kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt vetenskapsteori och etik relevanta för det idrottsvetenskapliga fältet.Delkurs 4. Fördjupningsarbete, 7,5 hpI delkursen genomförs ett självständigt uppsatsarbete. Under arbetet sker handledning och fortlöpande seminarier där metodiska, etiska och vetenskapsteoretiska aspekter diskuteras. Fördjupningsarbetet diskuteras i ett avslutande seminarium.Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar, grupparbeten och praktiska moment. Det är obligatorisk närvaro på kursens seminarier.

Förkunskaper

Registrerad på Idrottsvetenskap I, 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Idrottsvetenskap II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön