Visa allastudier.se som: Mobil

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Kursen behandlar teorin för företagens beteende på marknader karaktäriserade av imperfekt konkurrens. Med endast ett fåtal konkurrenter är företagen mycket medvetna om att de är inblandade i ett "spel", tex. när priset ska bestämmas. Det är dock inte enbart priset som är avgörande konkurrensfaktor, på marknader med imperfekt konkurrens, utan även produktens kvalitet och hur den uppfatts av konsumenten. Reklam blir tex. i sådana fall en viktig konkurrensstrategisk faktor. Kursen behandlar även företagets organisation och varför företagets "inre" verksamhet har en stor beydelse för dess framgång. Detta är aspektet som nästan helt bortses ifrån i den traditionella neoklassiska synen på företaget.

Förkunskaper

Nationalekonomi 30 hp.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet