Visa allastudier.se som: Mobil

Informatik, utlandspraktik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Informatik, utlandspraktik

Kursen innefattar praktikarbete inom informatikområdet, vilket kan inbegripa såväl verksamhetsanalys som systemutveckling och kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet. Det är viktigt i denna kurs att inhämta kunskaper i och från ett annat land än det där studenten normalt bedriver sina studier.Studenten ansvarar själv för att skaffa en praktikplats. Praktiken ska omfatta varierande arbetsuppgifter på en arbetsplats. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten praktisera och genomföra kvalificerade arbetsuppgifter inom ramen för det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom ämnet informatik. Student och handledare upprättar tillsammans en plan för praktiken där ovanstående anvisningar beaktas. Studenten skall under praktiken beredas möjlighet att fullgöra praktikuppgifter enligt särskilda anvisningar. Kursen innefattar tre olika moment:1)ett introduktionsseminarium (eller motsvarande om kursen läses på distans)2)praktiska uppgifter inom en verksamhet3)ett avslutande seminarium (videokonferens om kursen läses på distans)Studenten dokumenterar sina erfarenheter i en rapport om 15-20 sidor samt redovisar och diskuterar dem vid det avslutande seminariet.

Förkunskaper

Informatik 60 hp, varav 30 hp på G1F-nivå.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Informatik, utlandspraktik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön