Visa allastudier.se som: Mobil

Integritet och verksamhetsstyrning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
1.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Integritet och verksamhetsstyrning

Kursen ger en introduktion till hantering av integritets- och dataskydd som en del av en organisations informationssäkerhetsarbete. Kursen introducerar olika angreppssätt till integritetshantering, ger fördjupad insikt inom ett av dessa, samt förklarar hur integritetshot kan förutses och motverkas. Risk- och konsekvensanalyser i hanteringscykeln studeras, liksom ett urval av kontrollmekanismer.

Förkunskaper

Engelska 6 eller B. Datavetenskap 30 hp, eller tre års yrkeserfarenhet inom informationsteknologisektorn. Motsvarandebedömning kan göras.