Visa allastudier.se som: Mobil

Interaktionsdesign

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Interaktionsdesign

Kursen ger de studerande möjlighet att behandla olika problem och tillägna sig olika teorier om människa-dator interaktion (HCI) och tillämpningar av sådana teorier vid design. Kursen försöker således kombinera teoretisk förståelse och principer för lösning av designproblem som en gränssnittdesigner möter i olika tillämpningar.Kursen innehåller följande moment:- Användarens minnespsykologi, ett kognitionsperspektiv, perception- Principer, teorier och tekniker för dialoghantering och design för att stödja kommunikation och samarbete- Metoder och modeller för design av användarorienterade gränssnitt innefattande kravinsamling, prototyping och konstruktion- Aspekter på grafisk design och design av WWW-dokument- Olika utvärderingsmetoder av gränssnitt och interaktiva system- Tillämpningsuppgift i design av gränssnitt.

Förkunskaper

60 hp i antingen informatik eller datavetenskap, eller 30 hp i informatik och 30 hp i projektledning, eller motsvarande.