Visa allastudier.se som: Mobil

Introduktion till dataplansprogrammering

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
1.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Introduktion till dataplansprogrammering

Kursen behandlar dataplanprogrammering, dess definition och grunder. Skillnaden mellan programmering av programdefinierade nätverk och mjukvarubaserade dataplan behandlas. Betoningen ligger på nya utvecklingar, och behandlar speciellt programmeringsspråket P4. Studenterna lär sig arbetsflödet i att implementera och testa enkla P4-program. Programmets begränsningar behandlas också, liksom problem som bör beaktas vid genomförande av ett användningsfall för programmeringsspråket P4.

Förkunskaper

Datavetenskap 30 hp eller tre års arbetserfarenhet inom IT-sektorn. Motsvarandebedömnng kan göras. Engelska 6 eller B eller motsvarande.