Visa allastudier.se som: Mobil

Kemi kandidatarbete

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Kemi kandidatarbete

Kursen genomförs i form av ett projektarbete som kan utföras vid Karlstads universitet eller på ett företag. Studenten skall, så fort han/hon blivit antagen till kursen kontakta universitetet för att bestämma uppgift, handledning och var arbetet skall utföras. Undervisningen ges i form av handledning, individuellt, i grupp eller en kombination av dessa. I kursen ingår att skriva en projektplan innefattande frågeställning, metoder samt tidsplanering för arbetet. Resultaten från projektet sammanställs i en individuell skriftlig rapport. Rapporten författas på svenska eller engelska. Titel och sammanfattning på svenska och engelska skall alltid finnas. Rapporten skall uppfylla normala krav på vetenskaplig redlighet och skall innefatta diskussion av frågeställningens och resultatens relationer till existerande kunskap och till annan forskning inom området, möjliga tillämpningar av undersökningens resultat eller av andra forskningsresultat med anknytning till frågeställningen, samt önskvärda eller oönskade konsekvenser av dessa.Projektet redovisas och diskuteras muntligt vid ett seminarium.Examensarbetet kan även utföras på distans. Om så sker, krävs närvaro i Karlstad vid ett par handledningstillfällen. Dagar för detta görs upp individuellt mellan student och handledare.

Förkunskaper

Varit registrerad på kemi 1-75 hp, varav kemi 1-45 hp godkända. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön