Visa allastudier.se som: Mobil

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
90 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Regeringen gav i maj 2016 bland annat Karlstads universitet i uppdrag att under perioden 2016-2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Inför antagningen till Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade vt2019 kommer vi enbart bedöma om de sökande uppfyller kraven för ett undervisningsämne innan urvalet. Vi kommer dela in de sökande i fem olika prioriterade urvalsgrupper; Biologi, Fysik, Kemi, Matematik och Kemi. Vi kommer efter urvalet att granska ett ev. andraämne för de som blivit antagna. Placeringen i urvalsgrupper kommer utgå från följande:Biologi: Sökanden med behörighet i biologi och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet biologi.Fysik: Sökanden med behörighet i fysik och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet fysik.Kemi: Sökanden med behörighet i kemi och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet kemi.Matematik: Sökanden med behörighet i matematik och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet matematik.Teknik: Sökanden med behörighet i teknik och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet teknik.ÖV: Sökanden med behörighet i biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik med en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som inte avser ämnesdidaktik eller ett ämne som inte helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet.Vid ansökan till KPU F gäller att om den sökandes examen på forskarnivå eller motsvarande utländska examen avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till det undervisningsämne som den sökandes ämneskunskaper ska avse, ges hon eller han förtur till utbildningen.Vid ansökan ska du därför ladda upp abstract från den lic- eller doktorsavhandling du vill åberopa. Ämnesexpertis vid Karlstads universitet anlitas vid behov för att bedöma avhandlingens relevans för aktuellt undervisningsämne. Fria sökord: ämnesdidaktik lärarutbildning KPU forskarutbildade

Förkunskaper

För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning för personer som har en examen på forskarnivå krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B, EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen ochför ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng, två ämnen 90+60 eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskole-poäng), (se aktuell information på www.kau.se ).för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp), se aktuell information på www.kau.se För den särskilda behörigheten krävs också minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön