Visa allastudier.se som: Mobil

Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Heltid

Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism

Kursen innehåller studier av västerländska bild- och byggnadskulturer mot bakgrund av politiska och sociala förändringar samt globala influenser under 1400-talet till och med 1800-talet. Vidare fokuseras design som framväxande företeelse, den massmediala bildens utbredning, de nya grafiska teknikernas betydelse och nya offentliga institutioners arkitektoniska utformning samt diskuteras visuella och arkitektoniska gestaltningar ur makt-, klass- genus- och etnicitetsperspektiv.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet