Visa allastudier.se som: Mobil

Konst- och bildvetenskap II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Konst- och bildvetenskap II

Konst- och bildvetenskap II utgör en fortsättning på Konst- och bildvetenskap I, och handlar om spänningen mellan regionala och globala konstvärldar, om utställning och förmedling av konst på museer, konsthallar och i olika media, och om skrivande om konst, bild, arkitektur och design i olika sammanhang. Undervisningen omfattar även praktiska övningar och besök på arkiv, museer och gallerier.Vill du arbeta professionellt med konst på konsthallar, museer, kommuner, landsting, i konstprojektoch pedagogiska sammanhang? Det kräver kunskap om och förståelse för både historisk ochsamtida konst. Konst- och bildvetenskap ger dig den kompetensen!De olika delkurserna inom Konst- och bildvetenskap II, 30 hp, innehåller:Delkurs 1. Globala och regionala konstvärldar, 7,5 hpDelkursen innehåller studier av konst, visuell kultur och gestaltad miljö från olika utomeuropeiska kulturer samt regional (värmländsk) kultur samt av konst, konstliv och konstvärldar på regional och global nivå.Delkurs 2. Konstliv, konstmuseer, konstpedagogik och offentlig konst, 7,5 hpDelkursen omfattar studier av hur ett offentligt konstliv vuxit fram i Sverige och på global nivå, samt hur konstsamlingar, konstmuseer, konstgallerier, konstkritik och konstpedagogik kan bidra till utvecklande upplevelser och lärande men även till att upprätthålla eller utmana sociala värdehierarkier. Viktiga infallsvinklar i delkursen är genusperspektiv samt mångkulturella och pedagogiska perspektiv. Under delkursens gång genomförs också en konstpedagogisk övning och en övning i att skriva konstkritik.Delkurs 3. Teori och metod, 7,5 hpDelkursen omfattar studier av och övningar i att tillämpa konst- och bildvetenskapliga forskningsmetoder, inklusive frågeformulering, bildanalys, kontextualisering, källkritik, etiska aspekter och referenshantering.Delkurs 4. Självständigt arbete, 7,5 hpDelkursen mynnar ut i en mindre, självständig konst- och bildvetenskaplig uppsats, som studenten skriver utifrån ett väl avgränsat ämne och utifrån relevanta problemställningar, teorier och metoder. I seminarieform diskuteras hur man söker, använder, analyserar och tolkar källor och sekundärlitteratur samt vad som utmärker syfte och frågeställning, avgränsningsproblem, disposition, referensteknik, språklig framställning och akribi inom konst- och bildvetenskap. Avslutningsvis får studenterna presentera och granska varandras uppsatser under ett ventileringsseminarium.

Förkunskaper

Konst- och bildvetenskap I, 30 hp , eller motsvarande, varav 15 hp skall vara godkända vid kursstart.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Konst- och bildvetenskap II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön