Visa allastudier.se som: Mobil

Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst

Kursen omfattar studier av hur ett offentligt konstliv vuxit fram i Sverige och på global nivå, samt hur konstsamlingar, konstmuseer, konstgallerier, konstkritik och konstpedagogik kan bidra till utvecklande upplevelser och lärande men även till att upprätthålla eller utmana sociala värdehierarkier. Viktiga infallsvinklar i kursen är genusperspektiv samt mångkulturella och pedagogiska perspektiv. Under kursens gång genomförs också en konstpedagogisk övning och en övning i att skriva konstkritik.

Förkunskaper

Konst- och bildvetenskap I, 30 hp, eller motsvarande, varav 22.5 hp skall vara avklarade vid kursstart.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet