Visa allastudier.se som: Mobil

Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete

Kursen mynnar ut i en mindre, självständig konst- och bildvetenskaplig uppsats, som studenten skriver utifrån ett väl avgränsat ämne och utifrån relevanta problemställningar, teorier och metoder. I seminarieform diskuteras hur man söker, använder, analyserar och tolkar källor och sekundärlitteratur samt vad som utmärker syfte och frågeställning, avgränsningsproblem, disposition, referensteknik, språklig framställning och akribi inom konst- och bildvetenskap. Avslutningsvis får studenterna presentera och granska varandras uppsatser under ett ventileringsseminarium.

Förkunskaper

Konst- och bildvetenskap I, 30hp, eller motsvarande, varav 22,5hp ska vara godkända.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet